Kształtowanie terenu

Kształtowanie terenu to pierwszy i najważniejszy etap prac, od którego zależy prowadzenie dalszej uprawy roślin oraz efekt wizualny. Na tym etapie usuwamy wszelkie pozostałości po budowie (gruz, kamienie). Z dużą dokładnością wytyczamy miejsca pod trawnik, rabaty, czy małą architekturę ogrodniczą. Zdejmujemy darń w miejscach, gdzie mają powstać rabaty lub trawnik, nawozimy nową ziemię, spulchniamy glebę, wyrównujemy teren oraz profilujemy odpowiednie spadki, by woda mogła odpływać i nie tworzyła zastoisk.

Wykonujemy także:

Zobacz pełną ofertę

Napisz do nas